Ogromno govno

Ulazi čovjek u crkvu da se moli i u uglu ugleda ogromno govno. Upita popa:
– Pa pope dobro otkud ovo govno ovdje?
Pop mu odgovori:
– Bio jednom jedan kralj i u njegovom kraljevstvu se pojavila aždaja sa tri glave. Aždaja je naredila da je svaki dan u podne čeka po jedna djevojka na stijeni. Kako se bližio kraj kraljevoj ćerci, kralj unajmi jednog čarobnjaka, strijelca, lopova i stolara. Posle jednomjesečne vježbe uslijedila je provjera sposobnosti. Kralj naredi čarobnjaku da mu stvori jaje, čarobnjak ga stvorio i kralj se oduševio. Sada, kaže kralj strijelcu, uzmi strijelu i precjepi jaje na tri dijela. Strijelac učini šta mu je zapoviđeno i rascijepi ga tačno na tri dijela. Onda kralj reče stolaru da uzme to jaje i da ga zakrpi da bude kao novo, što je naravno stolar uradio kao od šale. Još ostade da provjeri sposobnosti lopova, i kralj mu reče da će on gledati jaje, a da ga lopov ako uhvati priliku ukrade. Taman što je kralj sklonio oko sa jajeta, kad ono nestade. Tako je sledeći dan, kao po dogovoru, princeza stojala na stijeni i čeka aždaju, a svi ostali iz carstva se nalaze na brodu. Tada izađe aždaja, kralj naredi čarobnjaku da stvori vrlo jaku strijelu, strijelcu da gađa u aždaju i da joj rasturi glavu. Pri padu aždaja ščepa djevojku i pade provo na brod, otkinuvši mu jedan dio. Onda stolar uhvati i za dvije sekunde zakrpi taj dio što je otkinut, a za to vrijeme lopov je ukrao djevojku. Posle su se strijelac i djevojka oženili i živjeli srećno do kraja života.
Tek će čovjek popu:
– Pa dobro pope kakve to veze ima sa ovim govnetom?
Pop mu odgovori:
– A, to se neko posro.

Komentari