Ljubomora

Žena je bila bolesno ljubomorna. Svake večeri kad joj dođe muž kući ona bi mu pregledavala odijelo tražeći i najmanju žensku vlas.
Jedne noći ona pregleda odijelo, ne nađe ništa pa briznu u plač i reče:
– O, Bože, sad me varaš i s ćelavim ženama!!!

Komentari