Šta bi se dogodilo da se zemlja okreće 30x brže?

Šta bi se dogodilo da se zemlja okreće 30x brže?
– Plata bi bila svaki dan, a žene bi iskrvarile.

Komentari