Maternji jezik

Tata, zašto naš jezik zovemo materinji jezik?
Zato, sine, što tate rijetko dolaze do riječi!

Komentari