Jbt

Jedva sam babi objasnio da kratica “Jbt” ne znači josip Broz Tito.

Komentari