Nesanica

Tokom radnog vremena, sreću se dva opštinska službenika u hodniku, i prvi će drugom:
– Šta je kolega, ni ti ne možeš da spavaš?

Komentari