Perica na ekskurziji

Išao Perica na ekskurziju sa svojim razredom.
Uveče, kada su legli da spavaju, Perica poče da plače.
Učiteljica ga pita:
– Zašto plačeš, Perice?
– Ja sam naučio da spavam sa svojom mamom – reče on.
– Nemoj plakati, evo spavaj sa mnom – reče učiteljica.
Kroz nekoliko minuta, opet Perica poče da plače i opet ga upita učiteljica, a on njoj odgovori:
– Ja sam naučio da stavim mami prst u pupak.
– Nemoj plakati, evo stavi meni prst u pupak – reče mu učiteljica.
Kroz nekoliko minuta, učiteljica vrisnu:
– Ju, Perice, nije to pupak!
– Znam, znam, nije ni to moj prst – odgovori Perica.

Komentari