Sida

Pitaju stariju ženu, od nekih 90 godina, koja joj je poslednja želja. Ona odgovori
– Da dobijem sidu.
– Zašto to? – svi se začudiše.
– Pa čula sam da kad imaš sidu živiš još 10 godina!

🙂

Komentari