Gdje ćeš za Novu?

– Gdje ćeš za Novu?
– Na psihijatriju, kažu da je tamo ludnica svake godine….

Komentari