Dalaj Lama i Nedžad Salković

Dalaj Lama tuče svoju babu, kad naiđe Nedžad Salković.
Gleda Nedžad prizor i naposlijetku prijeteći kaže: “Ne klepeći nanu, Lama.”

Komentari