Hljeb bez motike

– Zašto ste motikom razbili izlog pekare?
– Zato, jer su me učili da nema hljeba bez motike!

Komentari