Starac i panker

Stariji gospodin u autobusu gleda mladog pankera sa kosom u razlicitim bojama.
Mladić skuži da starac bulji u njega, pa pita:
-Šta je stari, zar nikad nisi učinio nešto ludo kad si bio mlad?
Starac mu odgovori:
-Aha, jednom sam je*o papigu, pa se pitam jesi li mi sin.

Komentari