Zašto u patrolu uvjek idu po 2 pajkana?

Zašto u patrolu uvjek idu po 2 pajkana?
– Jedan zna da čita, drugi zna da piše.

Komentari