Prosvjetljenje

Kada sam se vratila u domovinu, shvatila sam da je nostalgija bolje rješenje.

Komentari