Kako policajac otvara konzervu sardine?

Kako policajac otvara konzervu sardine?
Pokuca pendrekom i prodere se:
– OTVARAJ, POLICIJA!!!

Komentari