Zašto se voz trucka kada se kreće?

Polaže Mujo ispit na Saobraćajnom fakultetu. Profesor ga pita:
– Mujo, zašto se voz trucka kada se kreće?
Muja stao, pa razmišlja. Posle nekoliko minuta, Mujo će:
– Kao što znate, voz se kreće na točkovima. Točkovi su u obliku kruga, a površina kruga glasi: R na kvadrat puta pi. E, ono R je poluprečnik, i to je konstanta, pa od njega ništa ne zavisi. Pi je takođe konstanta, a ono kvadrat – pa gde ste videli kvadrat, a da ne trucka?

Komentari