Zadatak od 200 reči

Učitelj reče deci:
– Deco, napišite za domaći zadatak malo duži tekst, od 200 reči. Pišite o tome kako ste proveli vikend.
Perica je domaći zadatak ovako napisao:
– U subotu sam crvenom bojom obojio klupu u dvorištu. To je 9 reči. Ostale reči izgovorio je moj tata, kad je seo na tu, tek obojenu klupu! Ne smem napisati reči koje je on izgovorio.

Komentari