Adamova tašta

Pre časa veronauke sin ispituje oca:
– Tata, kako se zvala Adamova tašta?
Otac:
– Pa Adam nije imao taštu. On je živeo u raju, sine moj.

Komentari