Svete sličice

Došla časna sestra kod ginekologa i sva uznemirena kaže:
– Doktore, mislim da sam teško bolesna, iz one stvari mi povremeno ispadaju neke čudne svete sličice.
Ginekolog joj reče da se skine, i nakon što je pregledao, kaže joj:
– Draga sestro, vi ste potpuno zdravi, nisu to nikakve svete sličice već naljepnice sa Bonita banana.

Komentari