Kako se na kineskom kaze djevica?

Kako se na kineskom kaze djevica?
– Njuniko Nitako!

Komentari