Kako se kune ciganka?

Kako se kune ciganka?
– Nevina sam, dece mi….

Komentari