Čista petica

Dođe Perica kući i kaže tati:
– Danas sam dobio 5!
– Bravo, sine! A iz čega?
– 4 iz tjelesnog i 1 iz matematike.

Komentari