Riđokoso dete

Rodi žena riđokoso dete. Zabrinuta, ode kod doktora:
– Doktore, kako je moguće da je dete riđe, kad smo i muž i ja plavi?
– Imate li crvenokosog rođaka?
– Ne.
– Često ste vodili ljubav?
– Pa i ne baš… jednom godišnje.
– Aha, to je to! Od rđe gospođo, od rđe…

Komentari