Pitanja na ispitu

Pita tata Pericu:
– Perice kako nisi znao sva pitanja na ispitu?
Perica:
– Znao sam tata!
Tata:
– Pa kako onda nisi položio ispit???
Perica:
– Nisam znao odgovore!

Komentari