Red za pomorandže

Policija napravila raciju i uhapsila sve prostitutke u gradu. No, njih je bilo tako puno da su neke morale čekati u redu pred ulazom u stanicu.
Tuda prolazi neka bakica i pita šta čekaju.
Jedna kaže:
– Bakice, dele se pomorandže.
Bakica odluči stati u red. I dođe ona pred policajca, a on se začudi:
– Bakice, pa zar i vi?!
– Jes sinko, skinem ja protezu pa lagano cuclam.

Komentari