Šta je tu je

Fata rodila i Huso doleti u porodilište da vidi bebu. Onako debeljuškast, neobrijan i mamuran reče babici koja je držala njegovog dječačića:
– Vidite, liči na mene!
Babica ga osmotri i tužno reče:
– Šta je tu je, bitno je da je živ i zdrav!

Komentari