Zavod za zapošljavanje

– Halo, je li to Zavod za zapošljavanje?
– Da, izvolite.
– Imam posao za vas….

Komentari