U čemu je sličnost između seksa i keksa?

U čemu je sličnost između seksa i keksa?
Kvalitet i jednog i drugog zavisi od kvaliteta jaja.

Komentari