Toplomer

Nalazi medicinska sestra toplomer u džepu i reče u sebi:
– Auu, nečiji šupak ima moju olovku!

Komentari