Kad će Crnogorci izumrijeti?

Kad će Crnogorci izumrijeti?
– Kad shvate da je sex fizički napor!

Komentari