Šta ti studiraš?

Dovela baka svoju trojicu unuka, te ih pita što studiraju. Reče prvi:
– Medicinu, bako.
– A čedo bakino, on ce mene liječiti kad budem bolesna. A što ti studiraš?
– Građevinu, bako.
– A, duša bakina, on ce meni kuću praviti. A što ti studiraš?
– Likovnu umjetnost!
– Što?
– Likovnu umjetnost!
– A za baku te boli k*rac, jel?

Komentari