Bosanski pilot

Kontrolni toranj se obraća Bosnanskom pilotu:
– Molimo vas da nam kažete vašu visinu i položaj.
Pilot:
– 180, sjedim.

Komentari