Šta ćeš biti kad porastes?

Pitali malog cigana:
– Šta ćeš biti kad porastes?
A on odgovara:
– Pa biću ženu, djecu, taštu …

Komentari