Ljubav na prvi pogled

Pita žena muža:
– Vjeruješ li u ljubav na prvi pogled?
– Dabome! – odgovori muž.
– Zar misliš da bih se oženio tobom da sam te dva puta pogledao?

Komentari