Kako se zove ciga koji je bolestan?

Kako se zove ciga koji je bolestan?
– SindROM!!!

Komentari