Šta radi cigan do pojasa u vodi?

Šta radi cigan do pojasa u vodi?
– Smrdi do jaja!

Komentari