Zašto policajac stavlja mokre krpe na rub stola?

Zašto policajac stavlja mokre krpe na rub stola?
– Doktor mu je rekao da stavlja obloge tamo gdje se udario.

Komentari