Danas jedno sutra drugo

Fata daje podatke na šalteru.
– Koliko imate godina?
– 29.
– Ali, to ste mi rekli i prije tri godine.
– Pa nisam ja od onih žena koje danas pričaju jedno, a sutra drugo!

Komentari