Kako razlikovati kineza od japanca?

Kako razlikovati kineza od japanca?
– Gajgerovim brojačem.

Komentari