Pjesmica

Dobila djeca zadatak da napišu pjesmicu kod kuće.
Sutradan učiteljica proziva i dođe do Perice:
– Hajde ti Perice, izađi pred tablu i pročitaj svoju pjesmicu.
Izađe Perica pred tablu i poče da čita:
– Sere baba iza šupe, vidi joj se dupe!
Prekide ga učiteljica:
– Odlično Perice, ima rime ali ta zadnja riječ nemoj da kažeš tako reci samo ‘D’!
– Hajde Perice ti za sutra napiši novu pjesmicu ali vodi računa o ovome što sam ti rekla!
Prozva učiteljica pericu opet sutra i on poče da recituje:
– Vjetar piri dunja miri, iz gaća mi ku*ac v.

Komentari