Kako se zove cigo hemičar?

Kako se zove cigo hemičar?
– Brom!

Komentari