Kako se zove cigo koji prodaje CD-ove?

Kako se zove cigo koji prodaje CD-ove?
CD-rom!

Komentari