Zašto Crnogorac živi u jednosmjernoj ulici?

Zašto Crnogorac živi u jednosmjernoj ulici?
– Kad prelazi ulicu da okrene glavu samo na jednu stranu.

Komentari