Kako se zove dlaka sa čmara?

Kako se zove dlaka sa čmara?
– Sačmara!

Komentari