Činjenica

Činjenica je da će nam alkohol skratil života, ali videli smo duplo više!

Komentari