Bolest

Ode Mujo kod dotora i on će njemu:
– O Mujo, pa gdje si bolan, nema te odavno?
– Eh doktore pustite to, bio sam nešto bolestan pa nisam mogao doći.

Komentari