Puštam, puštam

Prenatrpani, u plinskoj komori cigani lupaju o vrata i viču:
– “Puštaj! Puštaj!”
A Nijemac odvrće plin i kaže:
– “Puštam! Puštam!”

Komentari