Šta je bolje od red bula?

Šta je bolje od red bula?
– Red šunke i red sira!

Komentari