Pazio sam

Ostala žena u drugom stanju i to kaže suprugu.
– To je nemoguće, pazio sam – kune se muž.
Žena ga utješi:
– To ti je kao s autom, ti paziš, ali se drugi zaleti.

Komentari