Vanjanje

Igraju dva policajca fudbal. Jedan da osam golova, a drugi nijedan.
Policajac koji je izgubio kaže:
– Varao si, ajde opet da se delimo.

Komentari